IJburg Zuid en Oost

Buurtkarakter
IJburg is de nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Sinds de eerste bewoners zich hier vestigden, hangt er een sfeer van pionieren. Steigereiland op IJburg West en het oostelijk deel van Haveneiland worden op dit moment ontwikkeld. IJburg 2e  fase is in voorbereiding. De buurten IJburg Zuid en Oost vallen onder deze 2e fase waarin IJburg wordt uitgebreid met Centrumeiland, Strandeiland, Middeneiland en Buiteneiland. Met het opspuiten van zand voor aanleg van de vier eilanden wordt naar verwachting in 2009 gestart. Op de zes eilanden worden 18.000 woningen gerealiseerd voor zo’n 45.000 inwoners.

Plannen
Het Havenkwartier wordt straks het centrum van Haveneiland. Hier wordt gewerkt aan een levendige wijk met veel winkels, horeca en watersport. Maar ook met bedrijven, kantoren en zo’n 550 woningen. Op Rieteiland Oost, deel van Haveneiland, worden vrije kavels uitgegeven. De overige Rieteilanden zijn vrijwel geheel bebouwd.

Met het opspuiten van zand voor aanleg van de vier eilanden wordt naar verwachting in 2009 gestart. Centrumeiland wordt het kleinste, meest stadse eiland van IJburg. Hier komt hét winkelhart van IJburg, met een groot winkelcentrum en ruimte voor horeca en een bibliotheek. Op Centrumeiland zijn voornamelijk appartementen gepland. In totaal worden hier 1.530 woningen gebouwd. Strandeiland is genoemd naar het IJ-meerstrand dat aan de zuidelijke kant van het eiland komt te liggen. Aan de strandboulevard komen cafés’s en restaurants. In appartementsgebouwen van zes verdiepingen hoog worden de 2.200 woningen op dit eiland gerealiseerd. Middeneiland wordt het rustige wooneiland van IJburg. De groene oevers aan het binnenwater en een park met sportvelden versterken het groene karakter van het eiland. De sfeer van het eiland wordt bepaald door eengezinswoningen met een tuin. Ook komen er appartementen langs de Pampuslaan. In totaal worden hier 5.500 woningen gebouwd. Buiteneiland wordt omringd door een groene dijk, waar het uitzicht over het IJ-meer prachtig is. Achter de dijken liggen de huizen: voornamelijk stadsvilla’s, eengezinswoningen en een aantal appartementen. In totaal worden hier 1.500 woningen gebouwd.

Voorzieningen
IJburg krijgt een gevarieerd aanbod aan kinderopvang en onderwijs. Uiteindelijk komen er negentwintig kinderdagverblijven, achttien basisscholen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs op de zes eilanden en Zeeburgereiland. Verspreid over de eilanden en in het Diemerpark worden vier veldsportlocaties aangelegd voor voetbal, tennis en hockey. Op Rieteiland Oost komt een manege. Concentraties van winkels bevinden zich op het Haveneiland en het Centrumeiland. Maar ook komen in iedere buurt winkels en horeca, zodat je op loopafstand boodschappen kunt doen. Huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en wijkverpleging zullen in de vier grote zorgcentra op IJburg te vinden zijn.

Ligging
IJburg ligt net buiten de Ring aan het IJ-meer. Vanaf de Ring is de regio snel bereikbaar. IJ-tram 26 verbindt IJburg met het Centraal Station.

Voor de fietsers is de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal een uitkomst. Zo kom je gemakkelijk naar het oostelijk deel van de stad. Noord is op de fiets het beste bereikbaar via de Schellingwoudebrug.

Geschiedenis
Eind jaren tachtig werden de eerste plannen voor een Vinex-locatie ten oosten van Amsterdam gemaakt. In 1996 keurde de gemeenteraad de plannen voor IJburg goed. Tegenstanders hadden grote bezwaren tegen de gevreesde aantasting van de natuur in het IJ-meer en vroegen om een referendum. Een meerderheid van zestig procent stemde tegen. Maar omdat aan de hoge opkomsteis niet voldaan werd, kon in 1997 toch gestart worden met het opspuiten van zand in het IJ-meer. Zo ontstonden de eerste eilanden. Op dit moment zijn het oostelijk deel van Haveneiland (waaronder Rieteiland Oost) en Steigereiland in ontwikkeling.