Oostelijk Havengebied

Buurtkarakter
Wonen aan het water? Dat kan in het Oostelijk Havengebied. Door de hoge kades en oude havengebouwen voel je hier nog de sfeer van de oude havens. Maar tegelijkertijd ervaar je ook de bijzondere architectuur en de grootstedelijke uitstraling. Elk schiereiland is anders van opzet. Het is hier rustiger dan in veel andere delen van de stad terwijl en de woningen zijn gemiddeld groter. Op Borneo en Sporenburg zijn het vooral gezinnen die de laagbouw woningen bevolken. Er spelen hier altijd veel kinderen op straat. Ook in de midden- en hoogbouw op KNSM-eiland, Java-eiland en de Rietlanden woont een relatief jonge bevolking.

Plannen
Het Oostelijk Havengebied zit in de afrondende fase van een lang ontwikkelingstraject. Het nieuwbouwproject Fountainhead met 240 koopwoningen wordt als het sluitstuk van Sporenburg gezien. Pakhuis Argentinië is het laatste nieuwbouwproject op de Oostelijke Handelskade met koop en huurwoningen.

Voorzieningen
Dagelijkse boodschappen doe je in het Oostelijk Havengebied in winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijke Handelskade. Voor bijzondere woonwinkels moet je bij Loods 6 op KNSM-eiland zijn. De Oostelijke Handelskade vervult niet alleen voor Zeeburg, maar ook voor de rest van de stad een culturele functie. De meeste cultuurinstellingen zoals het Muziekgebouw aan het IJ, Panama en Pakhuis de Zwijger hebben een eigen café en restaurant. Het Lloyd Hotel, het voormalige hotel voor landverhuizers van rederij Lloyd, herbergt de Culturele Ambassade. Er zijn vier basisscholen en acht kinderdagverblijven. Voor middelbare scholen moet er buiten de buurt gekeken worden. Met het water voor de deur ben je altijd dichtbij de natuurlijke elementen.

Ligging
Door de ligging aan het IJ, heb je het gevoel vanuit het Oostelijk Havengebied overal heen te kunnen varen. Vanaf Java-eiland is er inderdaad een pontdienst naar het nabijgelegen Centraal Station. Tram 10 verbindt KNSM-eiland met het westelijk deel van de stad. Met IJtram 26 ben je snel op het Centraal Station. De Piet Heintunnel biedt de meest directe aansluiting op de Ringweg.

Geschiedenis
Met het aanleggen van de schiereilanden van het Oostelijk Havengebied werd in 1874 begonnen vanwege ruimtegebrek in de bestaande haven. Rederijen met lijndiensten naar Amerika, Indonesië en Suriname gebruikten vooral deze uitbreiding van de haven. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het gebied haar functie. In de jaren tachtig ontstond het plan om de schiereilanden een nieuwe bestemming als woongebied te geven. Architecten van naam zoals Sjoerd Soeters en Jo Coenen maakten stedenbouwkundige plannen voor Java-eiland en KNSM-eiland. Bureau West 8 deed dat voor Borneo, Sporenburg en de Rietlanden. In de jaren negentig werden deze plannen uitgevoerd. De Oostelijke Handelskade is veel recenter ontwikkeld naar een stedenbouwkundig plan van de Dienst Ruimtelijke Ordening. De architectuur is multifunctioneel en verwijst naar de oude pakhuizen die er vroeger stonden.