Samen trots op aanpak renovatie

Huisnieuws extra

Bij de renovatie van De Koningsvrouwen van Landlust draait het niet zozeer om de woningen, maar vooral om hun bewoners. De brede sociale aanpak van de renovatie heeft de wijk behalve nieuwe en grotere woningen vooral ook trots en identiteit opgeleverd.

De 240 woningen in de Louise de Colignystraat en de Charlotte de Bourbonstraat, inmiddels als De Koningsvrouwen van Landlust bekend,  verkeerden in slechte staat. Daarbij was er sprake van overlast en vervuiling.  Reiny van Twillert, participatiemedewerker bij Eigen Haard, bemerkte bij de bewoners al snel het wantrouwen tegenover de woningbouwvereniging.  Maar ook kwam de wens om te renoveren naar boven. ´Wantrouwen omzetten in vertrouwen, dat moest leidend worden in dit traject. Alleen fysiek renoveren, was niet voldoende.  Dit vroeg om een veel bredere sociale aanpak, waar de bewoners vanaf het begin bij betrokken zouden worden.’ Een sociale renovatie, noemt Reiny het. Waarbij mensen de mogelijkheid kregen niet alleen de woning, maar ook hun wooncarrière te verbeteren.

Samen op reis
Hoe de bewoners bij de renovatie van De Koningsvrouwen betrokken zijn, is een voorbeeld voor andere renovatieprojecten, vindt Mohamed El Yahiaoui, voorzitter van de Bewonerscommissie. Alle plannen werden in samenwerking met Eigen Haard ontwikkeld. ‘Het project is als een reis,’ vertelt Reiny van Twillert. Maar voordat de reis kon beginnen moest eerst het vertrouwen van de bewoners gewonnen worden.  Daarvoor was nodig dat alles op tafel kwam. Een klachtenavond waarbij iedereen gehoord werd klaarde de lucht. Op de vraag wie er mee wilde denken en werken reageerden tientallen mensen en zo was de Renovatieraad een feit.  De leden van de raad gaven zelf aan wat er niet goed was aan hun woning. Ook stripten zij gezamenlijk een woning om zo te ontdekken wat er allemaal moest gebeuren. Duidelijk werd al snel dat bewoners onmogelijk in hun woning konden blijven, tijdens de renovatie.

Vrouwen aan de slag
Overigens meldden zich voor de Renovatieraad vooral mannen. Maar om de woonwensen in kaart te brengen was ook de input van vrouwen en kinderen nodig, vond Reiny. ‘Vrouwen zijn veel meer thuis en kinderen ook, hun wensen zijn heel relevant.’ Met de organisatie van een vrouwenochtend werd de eerste stap naar de Vrouwenraad gezet. Dertig enthousiaste bewoonsters, veelal met Turkse of Marokkaanse achtergrond, gingen met de architect aan de slag en ontwierpen verrassende woningplattegronden. Op basis van deze ideeën zijn in de woningen grote open keukens, met schuifdeur gerealiseerd. Is er een aparte plek om de schoenen op te slaan, voordat je de woning binnenkomt en werden de tegels voor de badkamer samen uitgezocht. Belangrijk was ook de conclusie dat drie woningen omzetten in twee, voldoende ruimte voor de gezinnen zou bieden. Daar waar Eigen Haard eerder dacht aan twee woningen samen te voegen tot een.

Om de kinderen ook bij het project te betrekken, vroeg Eigen Haard de buurtschool Narcis-Querido aandacht te besteden aan de renovatie. De school organiseerde een groot project over wonen, waar door kinderen uit alle groepen aan meegedaan kon worden. Samen met de architect werden plattegronden getekend en maquettes gemaakt. Dat alles maakte de kinderen, de ouders en de school heel trots.

Vijftig procent keer terug
Nu de eerste woningen betrokken worden, kan Reiny van Twillert terugkijken op het project. ´De sociale samenhang is behouden gebleven. Alle bewoners mochten terugkeren na de renovatie en vijftig procent heeft dat ook gedaan. Dat is een enorm succes.´ Een ander mooi succes is de kortere doorlooptijd van de renovatie. ‘De basis van dit project is het echte luisteren, zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Iedereen telt. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Maar wat we zien is dat het planontwikkelingsproces door dit alles juist twee jaar sneller is doorlopen.’